Konfidencial

Mikëpritës

Mbështetës

Jo - Paragjykues

Mund të ndryshosh jetën e dikujt duke e dëgjuar pa paragjykuar.

Bëhu pjesë e grupit tonë të vullnetarëve për të bërë ndryshimin.