Konfidencial

Mikëpritës

Mbështetës

Jo - Paragjykues

Mund të ndryshosh jetën e dikujt duke e dëgjuar pa paragjykuar.

Bëhu pjesë e grupit tonë të vullnetarëve për të bërë ndryshimin.

MERR SHËRBIME MIQËSORE LGBTI

Këtu do të gjeni organizata, biznese apo shërbime të tjera miqësore për personat LGBTI në të gjithë Shqipërinë.

Harta është duke u përditësuar. 
Regjistro biznesin tënd
ose sugjero një shërbim miqësor në qytetin tënd

©2022 SOS LGBTI Albania