Dalja Hapur

 


'Dalja hapur' do të thotë të flisni me dikë për diçka që nuk është menjëherë e dukshme. Në lidhje me orientimin seksual dhe identitetin gjinor, kjo do të thotë të ndani me të tjerë faktin jeni lezbike, gay, bi ose trans. Procesi i daljes hapur mund të jetë i ndryshëm për të gjithë dhe mund të marrë ca kohë për të arritur në një pikë ku do të ndiheni aq rehat dhe të sigurt sa të keni këto biseda me njerëzit.

Pyetje vetes përpara se të dilni hapur

Kemi trajtuar më herët tema studimore rreth të dalurit hapur (referuar në shkrime si ‘coming out’). Këtë herë sjellim disa pyetje që mund t’ju ndihmojnë për të kuptuar më mirë veten përshtatur me mjedisin ku do të zërë vend dalja hapur nga ana juaj.

Studim mbi ‘Coming out’ dhe vetëvlerësimin te të rinjtë LGBTI 

Kemi trajtuar më herët çështjen e ‘coming out’ ose të deklarimit nga një person se është L/G/B/T/I. Lidhur me këtë, mund të bëjmë një lidhje mes vetëvlerësimit dhe daljes hapur përkundrejt mosdeklarimit. Vetëvlerësimi ka të bëjë me mënyrën sesi një person ndihet për veten. Vetëvlerësimi i lartë është vlerësim pozitiv për veten. Vetëvlerësimi i ulët mund të karakterizohet nga pasiguria dhe tërheqja në vete.

Lajmet pozitive nga 2017

Përpjekjet për njohjen e të drejtave të personave LGBTI janë kthyer në burim të forcës për vetë komunitetin. Vit pas viti, në çdo paradë krenarie konfirmohet se komuniteti LGBTI ka zë dhe nuk ngurron ta shprehë.