Çfarë është Depresioni?

 

Çfarë është Depresioni?

 

Depresioni  është një sëmundje e shëndetit mendor e cila ndikon negativisht në mënyrën sesi dikush ndihet, mendon dhe vepron. Depresioni shkakton ndjenja trishtimi dhe / ose humbjeje të interesit në aktivitetet që më përpara shkaktonin interes dhe gëzim. Depresioni mund të çojë në një sërë problemesh emocionale dhe fizike dhe mund të ulë aftësinë e një personi për të funksionuar normalisht në jetën e përditshme.

Depresioni prek rreth 1 ne 15 adultë (6.7%) çdo vit, dhe hulumtimet shkencore kanë treguar se 1 në 6 persona (16.6%) do të përjetojnë simptoma te depresionit të paktën një herë në jetën e tyre. Depresioni mund të prekë një individ në çdo kohë, por mesatarisht, shfaqet së pari gjatë adoleshencës së vonë deri në moshën 25-27 vjeç. Studimet kanë treguar se femrat janë më të prirura sesa meshkujt të preken nga kjo sëmundje.

 

Disa fjalë për vetëvrasjen dhe të rinjtë LGB

Vetëvrasja – akti i vrasjes së vetes, shpesh si rrjedhojë e depresionit ose sëmundjeve të tjera mendore (1). Ky përkufizim i APA-s (American Psychological Association) është përkufizim për të paktën 1 milionë njerëz çdo vit (2). Nuk ka një shkak të vetëm që shpjegon vetëvrasjen. 

Ndikimi psikologjik i paragjykimeve dhe diskriminimit

Në varietetin e individëve kudo në botë, nuk është e pazakontë të ketë mospërputhje mendimesh dhe veprimesh. Por jo çdo mospërputhje ka ndikim minimal në mirëqenien tonë. Ne e dimë se duke qenë të ndryshëm do të gjenerojmë koncepte të ndryshme por cila është masa që nuk kalon në paragjykim dhe diskriminim?

Dallimi mes të dyjave qendron pikërisht në binomin e lartpërmendur, mendime – veprime. Paragjykimet janë mendime negative dhe pa baza të forta njohurish, për një individ ose grup individësh. Diskriminimi ka në thelb sjellje armiqësore dhe agresive ndaj një individi apo grupi individësh, të cilët cilësohen si të ndryshëm. Për komunitetin LGBT, paragjykimet dhe diskriminimi janë ende pjesë aktive që gjejnë mbështetje nga individë jo pranues. Në këtë kuptim, paragjykimi dhe diskriminimi ndaj LGBT, mund të lidhet edhe me homofobinë. Me rëndësi është të kuptuarit e ndikimit që paragjykimet dhe diskriminimi kanë te personat LGBT.

Mbi homofobinë e brendësuar

Kemi folur për çështje të personave LGBTI, duke i parë në spektrin social. Paragjykimet, diskriminimi, dalja hapur, pavarësisht se në radhë të parë prekin vetë individin, janë të lidhura me personat që bëhen pjesë e ndërveprimeve. Një çështje thellësisht e lidhur me veten është homofobia e brendësuar. A zë vend te çdo person LGBTI? Si shpjegohet ky term?