Raporti mbi diskriminimin dhe krimet e urrejtjes, Britani 2017

   Në një studim të realizuar nga specialistët e Stonewall dhe YouGov, viti 2017 rezulton sfidues për komunitetin LGBT në vendet e Britanisë. Të dhënat për diskriminimin dhe krimet e urrejtjes kanë përfshirë fakte nga jeta e përditshme, si të shkuarit në kafene, shëtitjet, kërkimi i shtëpive me qera, etj. Në raportin e studimit, janë publikuar shifra dhe përqindje për totalin e mbi 5.000 personave LGBT që kanë marrë pjesë. 

Shërbimet vendore dhe komuniteti LGBT në Shqipëri

Pavarësisht se Shqipëria ka bërë hapa përpara në drejtim të respektimit të të drejtave të personave LGBT, popullsia në përgjithësi vijon ende ta ketë problem pranimin e orientimit seksual dhe identitetit gjinor të personave LGBT. Por nuk duhet parë vetëm publiku i gjerë, pasi për të pasur një shoqëri gjithëpërfshirëse duhet të punojnë disa aktorë së bashku.

Studimi i NDI për çeshtjet LGBTI: Problemi më i madh është mungesa e informacionit

 

Komuniteti LGBTI vazhdon të jetë një ndër grupet më të paragjykuara të shoqërisë. Ky nuk është vetëm fenomen shqiptar, por edhe për rajonin e Ballkanit. Instituti Kombëtar për Demokraci (NDI) ka kryer një sondim të opinionit publik mbi çeshtjet LGBTI në Ballkanin Perëndimor.

Monitorimi i gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit në median online

Personat LGBTI në Shqipëri vazhdojnë të përballen me gjuhë urrejtjeje dhe diskriminim në jetën e përditshme jo vetëm nga njerëzit e thjeshtë por edhe nga persona publik, politikëbërës apo media. Gjatë muajve tetor – nëntor 2015, Pro LGBT ka zhvilluar një monitorim për përdorimin e gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit në mediat online.